Lidé, kteří se do sběru bioodpadu zapojili už v minulých letech, se nemusí ke svozu znovu přihlašovat. Hnědé popelnice jim ve stanovených termínech budou vyváženy automaticky. Musí přitom počítat s tím, že tyto nádoby musí být přistaveny k vyvezení už v šest hodin ráno.

Noví zájemci se mohou přihlašovat na odboru životního prostředí u Heleny Traxlové ( 315 739 944).

V předchozích letech tuto službu v Kralupech nad Vltavou využívalo už skoro tisíc lidí. Ročně bývá z hnědých popelnic vyvezeno bezmála čtyři sta tun bioodpadu. Ten pak končí v kompostárně.

Noví zájemci si musí koupit speciální biopopelnice. Nemusí jít přitom jen o majitele rodinných domů se zahrádkami, svoz bioodpadu je možný i ze sídlišť a bytových domů. V takovém případě ale nesmí být hnědá popelnice volně dostupná na veřejném prostranství, aby nemohl být bioodpad znečišťován například kolemjdoucími. Nádobu lze zajistit třeba v uzamykatelné kóji.