Žáci vycházející letos z devátých tříd se nemusejí obávat přijímacích zkoušek na střední školy. Většina středních škol na Mělnicku totiž přijímací zkoušky pro školní rok 2009/2010 vůbec nepořádá. O přijetí žáků tak budou rozhodovat jejich klasifikační průměry z vybraných předmětů na základních školách.

Důvodů je několik, hlavním z nich je nižší počet deváťáků, kteří patří mezi populačně slabé ročníky ze začátku devadesátých let. Navíc k rozhodnutí nepořádat přijímací zkoušky přispěl také fakt, že měly děti možnost podat si zároveň tři přihlášky na různé střední školy.

Největší šanci na přijetí dostanou děti, které mají na základních školách lepší prospěch. Ten totiž bude rozhodujícím faktorem pro přijetí na střední školy.
Střední průmyslová škola stavební v Mělníku bude přednostně přijímat žáky s průměrem do 1,8 bez přijímacích zkoušek. Ostatní uchazeči o studium na této škole s vyšším průměrem však přijímací zkoušky složit budou muset.

Také na Integrované střední škole technické v Mělníku bude rozhodujícím kritériem pro přijetí úspěšné absolvování základní školy a co nejlepší průměr známek z osmé a deváté třídy. Podle ředitele školy Vojtěcha Stritzka je důvodem pro nepořádání přijímacích zkoušek hlavně nízký počet uchazečů o studium. „Jestliže je kapacita třídy třicet dětí a přihlásí se jich jen dvacet, není důvod přijímací zkoušky vypisovat,“ řekl Stritzko s odhadem, že taková situace bude panovat ještě asi pět až šest let. „Silné populační ročníky jsou teprve ve školkách a v nižších třídách základních škol,“ dodal ředitel technické školy.

Přijímací zkoušky se nebudou konat ani v jednom ze tří gymnázií mělnického regionu. V každém z nich bude při výběru nových studentů podstatný průměr z posledních dvou ročníků základní školy. Pouze v neratovickém gymnáziu Františka Palackého budou uchazeči skládat vědomostní test.