V červenci má totiž na těchto místech začít zásadní oprava, která potrvá až do konce roku 2011.

„Celá výstavba je rozdělena do pěti etap tak, aby v žádné fázi nedošlo k celkové uzavírce náměstí. V každé etapě rekonstrukce bude náměstí s určitými omezeními průjezdné,“ uvedla mluvčí brandýské radnice Michaela Miková a doplnila, že první etapa rekonstrukce bude probíhat od července do konce roku 2010, další fáze pak v průběhu roku 2011.

V letošním roce by měla být dokončena například kanalizace a vodovod před městským úřadem nebo instalace veřejného osvětlení. „Po dobu rekonstrukce budou vyznačeny trasy pro chodce a bude umožněn průchod stavebním záborem před rohovým objektem městského úřadu,“ připomněla mluvčí.