Minimálně sto zájemců. Takový je počet potřebných občanů, podnikatelů a institucí pro svoz biologicky rozložitelného odpadu ve Mšeně. Vedení města proto uspořádalo velkou anketu na toto téma.

Služba, která se Mšenským nabízí, obsahuje svoz biologicky rozložitelného odpadu ve zvláštních nádobách o objemu sto dvacet litrů a dvě stě čtyřicet litrů. Svoz by městu zajistila smluvní odpadová firma, na jejíž kompostárnu by se odpad svážel.

Vedení města v anketě zdůraznilo, že jde pouze o rostlinný odpad ze zahrad a kuchyní, nikoli například zbytky masa, oleje nebo kostí. „O anketě jsme se bavili na minulém zasedání rady. V té době bylo na podatelně městského úřadu shromážděno několik desítek lístků od obyvatel, kteří by o službu měli zájem. Aby byla služba pro svozovou firmu rentabilní, musí být však nejméně sto zájemců,“ uvedl Václav Novák, místostarosta Mšena. Podle něho by měly být známy výsledky ankety přibližně do dvou týdnů.

V případě, že o službu projeví zájem dostatečný počet subjektů, mohl by svoz začít letos v červenci. Svoz by skončil v listopadu. Za tuto službu by lidé nebo i firmy platili 238 korun s DPH za nádobu o objemu 120 litrů, 417 korun s DPH pak za nádobu o objemu 240 litrů. Svoz by fungoval od července do listopadu a odpad by firma vyvážela jednou za dva týdny.