Děti při zápisu kreslily maminku nebo tatínka, rozeznávaly barvy a obrazce, vyprávěly pohádku. Za odměnu dostaly perník přímo z perníkové chaloupky, balíček plný překvapení a pamětní list. Než zasedly do lavic k zápisu mohly si prohlédnout školu, zacvičit si v tělocvičně, proběhnout se na školním hřišti a nebo navštívit počítačovou učebnu a družinu.