Pozvánku k zápisu obdrží rodiče od té konkrétní školy, kam dítě spadá na základě vyhlášky o společných školských obvodech. Není-li však dítě na nástup do školy ještě připraveno, je zde možnost ročního odkladu.

„Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a pořádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce v době zápisu, může ředitel školy začátek povinné školní docházky odložit o jeden školní rok,“ říká vedoucí oddělení školství Helena Frýdlová. Připomíná však, že tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, případně pak klinického psychologa.

Veškeré bližší informace o této variantě poskytnou jednotlivé základní školy.