Podle většiny přítomných zastupitelů je potřeba vše pořádně promyslet. „Objekt byl od roku 1996, kdy došlo k privatizaci, několikrát rekonstruován. Byla vyměněna okna a vstupní dveře. Dále zmodernizována většina ordinací,“ popsal, jakou změnou prošla budova polikliniky v posledních letech, místostarosta města Vojtěch Pohl (Kralupy Nová vlna). Podotkl také, že objekt byl dvakrát postižen povodní.

Zachování zdravotnické péče

Jednání zastupitelů se účastnil také spolumajitel objektu Petr Veselský. Promluvil za všechny vlastníky a uvedl přesné důvody, proč chtějí budovu prodat. „Většina z majitelů se blíží k věku, kdy bude konec jejich praxe. Objekt jsme nabídli záměrně městu, abychom měli jistotu, že se nebude využívat k ničemu jinému. Měli jsme jiné zájemce, ale nebylo nám garantováno, že bude v budově zachována zdravotnická péče,“ uvedl Veselský.

Narážel tím na prvního zájemce, kterým byla společnost RHG vlastnící nemocnici v Mostní ulici. „Ano, už byly připraveny smlouvy, ale nedohodli jsme se na podmínkách,“ upřesnila lékařka a spolumajitelka polikliniky Věra Felixová.

Vlastníci budovu neprodávají za účelem zisku. „Nejsme podnikatelé, na nájmu jsme nikdy nevydělávali, naopak jsme, já nebo doktor Pavel Syrový, který je také spolumajitelem, platili režie. Lékaři platili minimální nájem, takže nám na opravy moc peněz nezbývalo,“ vysvětlila Felixová.

Jsou další varianty

Majitelé a vedení města se plánují v nejbližších týdnech sejít. Nabídka městu je čtyřicet milionů korun, což je tržní cena objektu. A vedení města se zdá částka s ohledem na poničení objektu poměrně vysoká. Dle slov starosty Libora Lesáka (ODS) byl minimálně stejná částka putovala do celkové rekonstrukce. „Musíme pořádně prověřit stav budovy a zjistit její celý chod. Minimálně dalších čtyřicet milionů by stály opravy. Co je nám známo, nájmy dělají čtyři sta tisíc ročně, to je asi 200 let návratnosti,“ zdůraznil Lesák a podotkl, že stále existují i jiné varianty.

Fotogalerie: Poliklinika v Nerudově ulici v Kralupech nad Vltavou

„Nabízí se varianta postavit novou polikliniku nebo po dokončení rekonstrukce pivovaru na náměstí zůstanou volné prostory Domu dětí a mládeže ve Smetanově ulici,“ upřesnil Lesák s tím, že město má na investice vyčleněno 120 milionů, ze kterých by případně koupi financovalo.

Historie sídla polikliniky
Budova v Nerudově ulici byla dostavěna v roce 1925. Původně sloužila jako zázemí okresní nemocenské pokladny, tehdejší podobě dnešních zdravotních pojišťoven. V patře byly vybudovány byty pro úředníky a okresního lékaře, který tam měl i ordinaci. Po znárodnění v roce 1948 se z objektu stala poliklinika. Po roce 1989 budovu polikliniky získalo v privatizaci několik majitelů, kteří se pak v průběhu let měnili.