Potvrdil to starosta obce Martin Prislupský. „Peníze na revitalizaci jsme získali díky aktivitě místní akční skupiny Vyhlídky," řekl starosta. „Na dotacích jsme obdrželi 430 tisíc korun, které jsme využili na opravu chodníků ve středu obce a na vybudování odpočinkových míst s novými lavičkami, odpadkovými koši a informační tabulí," popsal.

Obec musela ze svého rozpočtu uvolnit zhruba stejnou částku, aby mohla revitalizaci návsi dokončit. „Celková cena byla 870 tisíc korun," přiznal Prislupský. „K rekonstrukci jsme už opravdu museli přistoupit, protože zejména kolem úřadu byly chodníky v nevyhovujícím stavu a hrozilo když ne přímo zlomení nohy, tak nějaký jiný úraz určitě," dodal.

Na prostranství vedle budovy obecního úřadu, kde stojí také památník padlým hrdinům, přitom obec pořádá různá setkání, například letní taneční zábavu nebo rozsvěcení vánočního stromečku s menším jarmarkem. „Chtěli jsme, aby to tu bylo na pohled pěkné," poznamenal starosta.

Do konce roku čeká vedení obce ještě jeden nelehký úkol. „Získali jsme skoro dvoumilionovou dotaci na zateplení budovy obecního úřadu. Podmínkou však je, že musíme všechny práce zrealizovat ještě letos," upozornil Prislupský.

Cena za dílo je přitom stanovená na tři miliony, obecní rozpočet tedy utrží relativně hlubokou ránu. „Spoluúčast je zhruba milion a čtvrt, což je desetina našeho ročního rozpočtu," připustil starosta.

Budovu z roku 1915 čeká výměna oken, zateplení a natažení nové fasády, která bude vypadat stejně jako ta současná. Po rekonstrukci pak přijdou na řadu úvahy, jak prostory úřadu co neefektivněji využít.

„Celé patro je vlastně volné, je tam jenom zasedací síň. Uvažovali jsme, že bychom tam zřídili mateřskou školu, ale v tuto chvíli je to myšlenka, která je teprve v plenkách," uzavřel starosta Býkve Martin Prislupský.