Neukázněným řidičům spadl hřebínek! Vedení Byšic si na „závodníky“ zřídilo dva ukazatele okamžité rychlosti. Podle statistik z letošního roku se vyplatily.
„Jsme spokojeni s tím, že se snížila rychlost aut, které obcí projíždějí. Musím říci, že se opatření v podobě radarů osvědčilo. Na řidiče to má psychologický efekt a před obcí automaticky zpomalují,“ uvedl Juraj Brnula, starosta Byšic.

Investice zazařízení zhruba ve výši sto sedmdesáti tisíc byla pro obec dobrým tahem. Jelikož obcí prochází rychlostí komunikace z Mladé Boleslavi do Mělníka, otázka dopravy je zde neustálým tématem. „Pokoušeli jsme se o několik možností, jak problém s projíždějícími auty vyřešit. Bylo to od policie po retardéry, ale vše dopadlo neúspěšně. Uspělo až úsilí v podobě obcí nakoupených dvou radarů,“ řekl Brnula.

Podle slov byšického starosty v obci stále zůstává hlavní problém, a tím je četnost projíždějících vozidel. Situace by se mohla vyřešit jediným způsobem – obchvatem obce. V současné době se na krajském úřadě již připravuje projekt obchvatu.

Takto vypadá graf úspěšnosti jednoho z radarů umístěných v obci.


Co se týče dopravní situace v obci, sáhla dále obec po radikálnějším řešení. Tím je Obecní policie Koleč.

„Uzavřeli jsme veřejnoprávní smlouvu s obcí Koleč o působení její obecní policie na našem území. Policisté nám zde budou měřit rychlost a kontrolovat různé dopravní přestupky,“ objasnil Juraj Brnula. Jedním z problémů, které chce obec policií vyřešit je například porušování zákazu průjezdu kamionů Byšicemi, silnicí II/ 444. Řidiči kamionu si v současné době totiž se zákazem vjezdu hlavu nelámou. Průjezdem této silnice však vážně ohrožují chodce a především děti, které tudy chodí do místní školy. Policií z Koleče by se mělo vyřešit i parkování na chodnících. Ozvlášť pak před zdravotním střediskem. V momentě, když zde řidič zaparkuje, musí chodci auto obejít po silnici, což je nebezpečné obzvlášť pro maminky s kočárky. „Obecní policie Koleč u nás bude působit dvanáct hodin v měsíci, což je přibližně tři hodiny týdně. Náklady za policii činí zhruba dva tisíce měsíce. Domnívám se, že pro obec je to velmi výhodné a situace se výrazně zlepší,“ dodal starosta Byšic Juraj Brnula.