V souvislosti s přechodem na nový systém může od dubna do července docházet k částečnému omezení provozu úřadu.

Seznam pracovišť s omezeným provozem bude zveřejněn jak na úředních deskách, tak na webových stránkách města www.neratovice.cz. Tajemnice úřadu Danuše Svobodová občanům doporučuje, aby si v případě vyřizování neodkladných záležitostí na úřad raději předem zavolali.

Omezení se nebude týkat živnostenského úřadu, evidence vozidel, řidičů, cestovních dokladů a občanských průkazů, podatelen a pracoviště Czech Point.