„V tomto okamžiku neprobíhají žádná jednání o tom, že by se částka měla měnit, takže zůstává i pro příští rok stejná,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Ani v Neratovicích se výše poplatků nezmění. Zde se za svoz komunálního odpadu platí 720 korun. „Cena se u nás měnit nebude. Poplatek tedy zůstává ve stejné výši jako v posledních letech, to znamená 720 korun na občana za rok,“ vysvětluje neratovický místostarosta Marek Lenc. Naposledy se v Neratovicích cena měnila v roce 2013, a to z původních 498 korun na výše uvedenou částku.

V Kralupech nad Vltavou město od občanů poplatky nevybírá. Ti zde naposledy za svoz odpadu platili v roce 2014. Situace v současné době zůstává stejná, a to včetně systému využívání systému tříděného odpadu. Momentálně je ve městě občanům k dispozici sběrný dvůr, kam mohou zdarma odpad ukládat.

U rodinných domů funguje také svoz bioodpadu. Jeho likvidaci hradí město. Nádoba na bioodpad je ale ve vlastnictví osob. Možností pro občany je však rovněž pronájem této nádoby od svozové firmy.

Obecně platí, že výši poplatku za svoz komunálního odpadu si obce stanovují samy místní vyhláškou, která je zpravidla schvalována na místním zastupitelstvu. Dle zákona však tento poplatek nemůže překročit částku tisíc korun na osobu za rok.