Na producenty škodlivin, jež označuje za zátěž pro životní prostředí i lidské zdraví, upozorňuje touto formou dlouhodobě: už 15 let. Vychází přitom z dat, jež o své činnosti nahlásily samotné firmy – z údajů Integrovaného registru znečišťování, který spravuje ministerstvo životního prostředí.

Neratovická chemička, dlouhodobě zdůrazňující investice do modernizace technologií v řádu desítek milionů korun ročně vedoucích ke zlepšování stavu i starost o životní prostředí ve svém okolí, se nicméně v jistém smyslu dočkala od Jindřicha Petrlíka z Arniky i pochvaly: podle ekologů se „velmi polepšila a snížila emise rakovinotvorných látek nebo jedů snižujících plodnost“. Meziroční srovnání ukazuje, že loni vypustila skoro o tři tuny méně DEHP, di-(2-ethylhexyl)ftalátu sloužícího především přu výrobě měkčeného PVC – a úbytek vinylchloridu převýšil dvě tuny.

Pavel Kaidl, mluvčí skupiny Unipetrol, do níž Spolana náleží, v reakci na údaje Arniky připomněl, že výroba plastů a hnojiv plní veškeré normy a limity. Upozornil, že právě díky modernizacím se objem emisí daří snižovat. Stejně jako v minulých letech podotkl, že postavení v žebříčku ovlivňuje fakt, že Spolana je jediným výrobcem kaprolaktamu v republice. Velké zlepšení v emisích oxidů siřičitého, dusíku a uhelnatého i snížení prašnosti firma slibuje po zprovoznění nového energobloku, nahrazujícího nynější hnědouhelný. K tomu má dojít ještě letos.

Pro kontrast míří Petrlík proti proudu Labe do uhelné elektrárny ve Chvaleticích, ležící těsně za hranicí středních Čech už v Pardubickém kraji. „Meziročně radikálně zvýšila emise rakovinotvorného arsenu, toxické rtuti i skleníkových plynů. Vypustila konkrétně o milion tun více oxidu uhličitého a téměř o tunu více arzenu, což je skoro dvojnásobek původního množství,“ zdůraznil. Obul se i do dalších uhelných elektráren, především provozů Prunéřově a Počeradech. Reakcí provozovatelů elektráren, společností Sev.en EC a ČEZ, bylo upozornění, že u žádných znečišťujících látek nepřekračují jejich zdroje stanovené limity. Jejich mluvčí také upozornili na velikost provozů a objem výroby, s čímž přední postavení v žebříčcích souvisí.

Ze středních Čech vedle Spolany dále figurují v prvních desítkách žebříčků vytvářených pro různé skupiny sledovaných látek společnost PETER-GFK se svou provozovnou v Trhovém Štěpánově, Polysan ve Zruči nad Sázavou, teplárenský provoz Elektrárny Mělník v Horních Počaplech i v Mělníku, elektrárny v Kladně i v Kolíně a Vápenka Čertovy schody v Tmani. Praha má tři zástupce, a to firmu Zentiva, malešickou spalovnu a Ústřední čistírnu odpadních vod.

Střední Čechy zůstávají v žebříčcích vypouštěných škodlivin vytvořených Arnikou v nelichotivé těsné blízkosti krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Vysočiny – nicméně do první desítky tentokrát proniklo více znečišťovatelů i z dalších krajů. To Petrlík vnímá jako argument pro požadavek na přísnější kontrolování speciálních průmyslových výrob. Volá také po rozšíření seznamu sledovaných látek – například o perfluorované látky nebo bromované dioxiny.