Studie nové podoby centra města Mšena, která se začne realizovat zřejmě už v příštím roce rekonstukcí Boleslavské ulice, je vybrána.
Většina zastupitelů se při posledním zasedání přiklonila k variantě B1, což je původní varianta B upravená podle jejich požadavků. K výrazným změnám však nedošlo, změnil se pouze prostor před kostelem svatého Martina, kde vznikl vjezd do fary. Tím byla vytvořena i další tři parkovací místa.
V loňském roce, kdy se kraj rozhodl k rekonstrukci povrchu vozovky v Boleslavské ulici, přišli zastupitelé města s nápadem vytvořit plán na revitalizaci náměstí, aby se opravy vozovky spojily s rekonstrukcí náměstí.

Město proto objednalo studii u týmu architektů. Po předložení hotové studie se ukázalo, že jeden návrh zastupitelům ani památkářům nestačí. Památkáři chtěli variantu více klasicky pojatou, proto tým architektů vytvořil ještě návrh druhý, označený jako B.

Podle starosty města Mšena Martina Macha byla varianta první, k níž se přikláněl, lépe řešena především po stránce zeleně a uspořádání v Masarykově ulici. „Mám rád více zeleně, myslím, že rozlehlé a vyprahlé plochy nejsou pro město to pravé. Proto se mi také líbilo uspořádání v Masarykově ulici, kde byl vždy mezi dvěma parkovacími místy navržen strom, lavička a stání pro bicykl, což ve studii B řešeno není,“ konstatoval Mach a dodal, že ve variantě A byla zeleň řešena liniovými výsadbami, zatímco ve variantě druhé je jen několik soliterních stromů.

Místostarosta města Václav Novák se při hlasování přikláněl naopak k variantě B. „Podle mě je upravená varianta B lepší zejména díky většímu počtu parkovacích míst a absenci stromořadí podél ulic. Zásadním faktem k vybrání varianty B je posunutí pomníku Mistra Jana Husa, čímž se výrazně zlepší průjezdnost pro automobily, a dojde tak i k rozšíření chodníků pro pěší,“ uvedl Novák.

Výsledná varianta B je podle památkářů více historicky pojata. Dokazují to i dochované fotografie z počátku dvacátého století.
Zásadní změnou celé studie je posunutí pomníku Mistra Jana Husa, a tím i rozšíření vozovky a okolních chodníků. Namísto současného parku se ve studii počítá s ostrůvkem pro pěší, doplněným kašnou z pískovcových bloků, lemovanou ze tří stran stromořadím.
Komunikace podél náměstí je v návrhu dlážděna žulovými kostkami a od mozaikových chodníků je oddělena kamennými obrubníky. Povrch návazných ulic na náměstí Míru a Masarykovu ulici zůstane asfaltový.
Ostatní plochy v centru města budou vydlážděny nepravidelným tmavým kamenem, který zůstal částečně zachován v prostoru kolem kostela a před radnicí.