Na návrat do běžného života se budou pacienti Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích už za rok připravovat v bývalém klášteře a uhelném skladu. Právě přestavbou těchto budov má vzniknout nové Centrum komplexní rehabilitace.

Projekt, který získal podporu od Norských fondů, na včerejší tiskové konferenci představil spolu se svými kolegy náměstek léčebně preventivní péče Tomáš Turek. Nové centrum podle něho bude určeno především pro pacienty s vážným duševním onemocněním.

„Jde o dlouhodobě hospitalizované klienty s psychiatricky diagnostikovanou duševní nemocí, jako jsou například duševní poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie, afektivní poruchy, neurotické a stresové poruchy nebo poruchy osobnosti a chování," vysvětlil Tomáš Turek.

Pacienti si během své hospitalizace budou v Centru komplexní rehabilitace osvojovat jak sociální, tak manuální dovednosti. V budově bývalého kláštera vznikne tréninkové centrum sociálních dovedností, jehož součástí bude prádelna, kuchyňka, terapeutický prostor pro individuální konzultace s pěti hovornami, prostor pro komunitní setkávání a místnost pro trénink kognitivních funkcí.

Druhým sídlem centra pak bude bývalý sklad uhlí, v němž po rekonstrukci vznikne tréninkové centrum manuálních dovedností s ergoterapeutickými dílnami. Pacienti budou moci využívat dílnu pro práci s keramikou a košíkářskou technikou, dílny na zpracování polymerových hmot, vosku i mýdla.

„V dalších dílnách se seznámí například s výrobou papíru, šperků, se zpracováním textilu a hedvábí," uvedl Robert Terrich, který se projektem komplexní rehabilitace zabývá.

Hlavním cílem nového centra je podle klinického psychologa Jana Haaseho pomoci lidem s psychiatrickým postižením k tomu, aby mohli být úspěšní a spokojení v prostředí, které si k životu vybrali. „Úspěšným cílem komplexní rehabilitace je umožnění lepšího začlenění pacientů do společnosti mimo psychiatrickou nemocnici," vysvětlil psycholog.

Psychiatrická rehabilitace v současné době v beřkovické nemocnici sice funguje, je však limitována omezenými prostory. Do programu Centra komplexní rehabilitace se zapojily organizace, které se zabývají rozvojem nestátních sociálních služeb. Svůj podíl přijeli do Beřkovic představit zástupci sdružení Fokus Labe, Fokus Liberec a mělnické pobočky Fokusu Praha.

Velkým přínosem spolupráce s nemocnicí bude podle ředitelky Fokusu Labe Lenky Krbcové Mašínové vedle vytváření společných rehabilitačních plánů také zvyšování pracovních možností pacientů i lepší možnosti chráněného bydlení.

Všechny tři pobočky sdružení Fokus ve spolupráci s beřkovickou nemocnicí založily skupinu pro rehabilitační plánování, která pracuje na tom, aby mohl být program rehabilitace zahájen už na jaře příštího roku.