„Záměrem bylo, aby měli klienti malých živnostníků, kteří v ulici sídlí, kde zaparkovat. Zároveň jsme nechtěli, aby auta kazila dojem, proto jsme dvacet nových parkovacích stáních nechali vybudovat přímo u drážního tělesa," vysvětlil nové příležitosti k parkování v centru města Aleš Levý.

Prostor v opravené Husově ulici se výrazně rozšířil. „Došlo zde ke kompletní obnově chodníků a vozovky. Nově byla uspořádána i městská zeleň," připomněl mluvčí radnice. Právě stromy byly před čtvrtou etapou revitalizace centra příčinou pořádného poprasku. Přesně před rokem byla v Husově ulici pokácena oblíbená sakurová alej - a na město snesla vlna kritiky. Nyní se tam nacházejí duby, u kterých si mohou kolemjdoucí odpočinout na několika lavičkách.

Celkové náklady na revitalizaci obou ulic, Husovy a Jungmannovy, jsou pětatřicet milionů korun. „Finance čerpáme z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Část peněz šla z městského rozpočtu," upřesnil Levý s tím, že letos pokračuje projekt rekonstrukcí Jungmannovy ulice, která za náměstím na Husovu navazuje.

Do centra se má také časem vrátit jedna vzpomínka na prvorepublikové časy ve městě. „Do dvou let bychom rádi umístili zpět repliku hodin z první republiky - na nároží ulic Žižkova a Husova zhruba do míst, kde se podle dostupných historických fotografií nacházely v meziválečném období ty původní," dodal Aleš Levý. O hodiny přišly Kralupy za druhé světové války, při ničivém leteckém náletu na jaře roku 1945.