Všichni obyvatelé Kralup nad Vltavou mají stále ještě možnost ovlivnit příští podobu středu města. Verdikt zastupitelů, podle kterého ze dvou architektonických návrhů bude v příštích letech následovat rekonstrukce, padne až na zasedání 27. června.

V přízemí obchodního domu Máj, kde si zájemci mohou oba návrhy ještě tři a půl týdne prohlížet, jsou i anketní lístky. Na nich mohou místní lidé vedle svých hlasů pro vybrané návrhy doplnit rovněž své připomínky a návrhy k tématu rekonstrukce středu města. Se svými urbanistickými studiemi seznámí kralupské občany i přímo zástupci obou architektonických ateliérů, Casua a Satra Picek Architects. Ti odpoví občanům na setkání 6. června v 18 hodin v kulturním domě Vltava na všechny otázky. Vedle architektů tam budou rovněž zastupitelé města a členové odborné komise Centrum.

Oba architektonické návrhy se shodují v demolici hotelu Praha, jinak se ale zásadně liší. Ateliér Casua využívá řady původních staveb a počítá s uzavřeným náměstím. Firma Satra Picek Architects by naopak mnoho dnešních staveb zbourala a náměstí by přecházelo ve volný prostor. Vedle hlasů občanů přispějí k rozhodnutí zastupitelů rovněž závěry posudků pěti nezávislých architektů.