Někteří lidé zajásají, jiní naopak. Mělničtí zastupitelé tento týden odsouhlasili nový návrh jízdních řádů hromadné dopravy, který značným způsobem omezí, nebo dokonce zruší některé spoje.

Omezení spojů byla jedna z alternativ, které museli zastupitelé vybrat, vzhledem ke vzrůstajícím nákladům. Radnice původně uvažovala o zdražení jízdného až o tři koruny, zastupitelé se ale nakonec přiklonili k variantě omzeit nebo zrušit málo vytížené spoje v lokalitách, odkud lze jezdit linkovými meziměstskými autobusy.

Nové jízdní řády nejvíce omezí obyvatele okrajových částí města, zejména pak ty, kteří jezdili ze zastávky U Nováků, nebo z Liběchova. Těchto zastávek se omezení týká nejvíce. Několik spojů je naprosto zrušeno. Jiní, které jezdili sedm dní v týdnu, vyrazí do ulic jen v pracovní dny.

Podrobné informace o změnách v jízdním řádu přineseme v sobotu.