Kdysi tam bývala rokle, ze které však záplava odpadků udělala téměř rovinu.
Skládka u Libovic vznikla podle starosty města Martina Macha už v sedmdesátých letech, kdy tam tehdejší národní výbor nechal vyvážet klasický tuhý komunální odpad. Postupem času tam lidé něco přihodili.
„Protože se nejedná o odpad nebezpečný a vytěžení tak rozsáhlé plochy by bylo neuvěřitelně technicky i finančně náročné, dojde k překrytí dostatečnou vrstvou zeminy s následnou rekultivací osázením. Po dohodě s Chráněnou krajinnou oblastí Kokořínsko se rozhodne, zda se bude jednat o klasický les nebo o plantáž rychle rostoucích dřevin,“ uvedl Mach.
Letité odpadky, z nichž je část už zetlelá, pokrývají velkou plochu o rozloze přibližující se jednomu hektaru. Skládka přitom není rozprostřena jen na městských po