Podle starosty Drahomíra Steinze obec tyto sochy určitě nenechá spadnout. „Čertovy hlavy a Želízy patří neodmyslitelně k sobě, nedopustíme, aby se sochy rozdrolily nebo se s nimi něco stalo,“ vysvětlil starosta.

Prvním krokem k zachování soch je právě podrobná analýza. Z jejích výsledků už by mělo být jasné, zda potřebují opravy a v jakém rozsahu. „Pokud budeme muset sochy opravit, opravíme je. Ale kdy, to nikdo neví,“ uvedl starosta.

Analýza by také měla stanovit, co na sochy záporně působí. Nacházejí se v lese a mohlo by jim škodit vlhko od stromů.

„Netušíme, zda budeme muset kousek lesa vykácet, nebo ne, protože zatím nevíme jestli Čertovým hlavám vadí spíš vlhko, vítr, nebo něco úplně jiného,“ poznamenal želízský starosta.

Pokud by se sochy měly opravovat v nejbližší době, musela by obec hradit náklady. Zřejmě by se ucházela o dotace, ovšem s nejistým výsledkem, neboť sochy nejsou památkou.

Čertovy hlavy jsou dílem předního českého sochaře Václava Levého. Před půl stoletím vítaly návštěvníky už z dálky. Dnes jsou ale značně zarostlé lesem, a tak od silnice nejsou vidět.

Přesto se stále těší velké návštěvnosti. Jezdí tam školáci na výlety, rodiny s dětmi a turisté z celého Česka i zahraničí.

V hezkých dnech letošního babího léta se zájem o Čertovy hlavy ještě zvýšil. „Mnoho lidí je navštěvuje hlavně o víkendech. Na stezkách tu pokaždé potkáte někoho, kdo přišel jejich krásu obdivovat,“ řekl starosta Steinz.

V lesích kolem Želíz přitom nejsou jen Čertovy hlavy, ale dalších asi dvacet obřích skalních soch. Návštěvníci tam mohou narazit například na hada, trpaslíky, Jana Žižku nebo jeskyně Blaník a Mordloch. Pískovcové sochy spojuje přibližně šestnáctikilometrový turistický okruh, který je velmi dobře značen.