Hodnota investiční akce s názvem Výstavba jednotky selektivní hydrogenace krakových benzínů je 600 milionů korun a jejím generálním dodavatelem je společnost CB&I Lummus s.r.o.

„Tato investice je součástí několikaletého programu na snižování obsahu síry a dalších ekologicky nežádoucích sloučenin v motorových palivech, který reflektuje požadavky národní, respektive evropské legislativy, kterému jsme dali název Čistá paliva,“ uvedl mluvčí České rafinérské Aleš Soukup. Legislativním požadavkem je dosáhnout úrovně 10 ppm obsahu síry v celém objemu vyráběných motorových paliv do začátku roku 2009. Obě rafinérie České rafinérské už mají za sebou z tohoto pohledu řadu investičních akcí a právě výstavba jednotky selektivního hydrogenačního odsíření v rafinérii Kralupy patří mezi nejvýznamnější. Nová jednotka doplnila komplex fluidního katalytického krakování uvedeného do provozu v roce 2001 a současně navázala na jednotku dělení krakového benzínu, která byla spuštěna v roce 2005.

„Nová jednotka provádí odsíření krakového benzínu z těch destilačních řetězů, které obsahují vysoce rezistentní sirné sloučeniny,“ upřesňuje Aleš Soukup.

Uskutečněním programu Čistá paliva, který byl uvedením nové jednotky do provozu dokončen, může Česká rafinérská již o rok dříve zásobovat český trh motorových paliv automobilovými benzíny a motorovou naftou s kvalitativně příznivějšími ekologickými vlastnostmi. Týká se to zejména obsahu oxidů síry ve spalinách automobilů. „Zároveň tím Česká rafinérská posiluje své konkurenční postavení mezi rafinérskými provozy ve střední Evropě,“ dodal Aleš Soukup.

„Fakticky už nová jednotka běží více než dva týdny, čímž jsme mohli kompenzovat určitý nedostatek paliv na trhu v důsledku prodloužené odstávky litvínovské rafinérie,“ řekl včera generální ředitel České rafinérské Ivan Souček hostům, mezi nimiž byli vedle odborné veřejnosti, akcionářů společnosti a dodavatelů i starostové okolních obcí, středočeský hejtman Petr Bendl a senátor Jiří Nedoma.

Při výstavbě nové jednotky, která trvala 14 měsíců, bylo odpracováno bezmála 250 tisíc pracovních hodin bez jediného pracovního úrazu.