Podle kastelána Pavla Eclera začne i rekonstrukce několika staveb v zámeckém areálu nebo restaurátorské práce v prostorách prvního patra zámku a východní části přízemí.

V parku mají být opraveny především páteřní cesty a cesty poškozené při poslední povodni, jejich ohrazení a parkoviště.
Náklady několik desítek milionů korun zaplatíz fondu na obnovu památek po povodních ministerstvo kultury. Jak dlouho budou práce trvat, záleží především na počasí.

Podle Jany Hessové z Národního památkového ústavu by za příznivých podmínek mohly být práce na cestách hotové už v tomto roce. Protože se ale zároveň bude opravovat sedm staveb v zámeckém areálu, musí se oba záměry sladit, což bude v době provozu památky složité. Zámek ale zavřen nebude.

Jak připomněl veltruský kastelán, vedle cest čekají na opravy například historická sušárna ovoce, dům zahradníka, pavilon Marie Terezie nebo egyptský kabinet. „Výhledově má následovat Chrám obránců vlasti a přátel zahrad a venkova," uvedl Pavel Ecler, podle kterého by opravy měly být postupné.

Veltruský zámecký park patří k nejvýznamnějším historickým parkům Česku a svou rozlohou skoro tři sta hektarů i k těm největším v zemi.

V zámeckém areálu je pětatřicet kilometrů cest a pěšin.