Vzájemná otevřenost, omezení anonymity, důvěra a radost dozvědět se něco nového. To jsou hlavní znaky Mateřské školy Via Libertatis, vedle níž otevře kralupské Montessori centrum od letošního září také základní školu založenou na stejném principu.

Jaké jsou ale rozdíly mezi vzděláváním v klasické základní škole a ve škole Via Libertatis? Podle její ředitelky Martiny Novákové je hlavní odlišnost v komunitním prostředí a v organizaci výuky.

„Máme v plánu postupně zřídit všech devět ročníků, které bude navštěvovat pětasedmdesát dětí. Výhodou tak malé školy je, že každý každého zná. A tím nemyslím jen žáky, ale i dospěláky – rodiče, učitele a další zaměstnance školy,“ říká ředitelka, která se svými kolegyněmi připravila další úroveň vzdělávání využívající pedagogiku Marie Montessori.

„Nejstarší děti, které navštěvují naši školku, potřebují školu postavenou na podobných principech,“ osvětluje důvody k založení školy Via Libertatis Martina Nováková.

Výuka podle vzdělávacího programu Montessori probíhá v takzvaných trojročích, kdy jsou spojené vždy tři ročníky dohromady. „V našem případě budeme mít spojenou první až třetí třídu a čtvrtou s pátou. Další ročníky bohužel nemohou být podle české legislativy slučovány, proto připravujeme množství projektů, které umožní společnou práci žáků ve spojení se školkou,“ připomíná Martina Nováková a dodává, že mladší děti se mohou mnohému naučit od starších kamarádů a ti se zase učí podporovat slabší 
a mladší.

Zcela odlišné bude v nové škole také hodnocení studijních výsledků. Známek od jedničky do pětky, které se k hodnocení používají na většině českých škol, se děti nedočkají. Čeká je totiž hodnocení využívající takzvanou individuální mapu pokroku.

„Ta žáky nesrovnává, ale sleduje pokrok každého 
z nich. Vždycky si přitom vzpomenu na citát Alberta Einsteina: „Každý jsme géniem. Když ale budeme hodnotit rybu podle její schopnosti lézt po stromech, prožije celý život s pocitem, že je hloupá.“ Někdo byl prostě nadán vysokou inteligencí a stane se vědcem. Jiný potřebuje tančit a zpívat, další má zase šikovné ruce 
a stane se tesařem,“ pokračuje ředitelka Základní a mateřské školy Via Libertatis.

Výuka ve škole, která v září uvítá své první žáčky, bude probíhat na základě jejich vlastního prožitku. „Děti si budou vytvářet vlastní učebnice složené z jejich zážitků a poznatků. Spoustu učebních materiálů pak vytvoří učitel přímo na míru konkrétním žákům a projektům. Klasické učebnice tak budeme využívat jen velmi zřídka.“

Základní školu Via Libertatis může navštěvovat kterékoli dítě. Jediným omezením může být platba školného. Tu se ale vedení školy snaží snížit na minimum.

„Donedávna jsme byli právně hlídací centrum s celodenním provozem a naše školné bylo za pět dní v týdnu šest tisíc dvě stě korun měsíčně bez stravného. To je pro mnohé rodiče zátěž na hranici únosnosti. Proto jsme se rozhodli školku a školu zapsat do rejstříku škol a školských zařízení. Umožní nám to čerpat dotace z rozpočtu kraje a snížit tak finanční zátěž rodin,“ vysvětluje Martina Nováková a dodává, že cílem školy není stát se zlatou klecí pro horních deset tisíc, ale chce nabídnout možnost vzdělávání co nejširší vrstvě rodin. Od září proto školné klesne na čtyři tisíce korun měsíčně.

Mateřská i základní škola kralupského Montessori centra nebude od září sídlit v Kralupech nad Vltavou, ale přemístí se do nového sídla v Nelahozevsi. Vhodné prostory v Kralupech totiž centrum nenašlo. „Doslova na poslední chvíli jsme objevili objekt v Nelahozevsi, který navíc patří velmi vstřícnému majiteli. Do Nelahozevsi tak přestěhujeme celý projekt včetně školky, školy, batolecí skupiny, rodinného a vzdělávacího centra,“ poznamenala Martina Nováková.