Už jen pouhé tři týdny mají řidiči na výměnu svých profesních průkazů. Od 1. července letošního roku se totiž začaly podle zákona vyrábět průkazy nové.
Chodba směřující k přepážkám registru řidičů v Mělníku praská během úředních dnů ve švech. Řidiči na dlouhé fronty nadávají. „Úředníci to mají špatně zorganizované. O výměnu jsem žádal už během května, ale průkaz jsem dostal až v červenci,“ rozčiluje se profesionální řidič z Velkého Borku.

Pracovnice mělnického odboru dopravy Marcela Motáková, která má na starost registr řidičů, přisvědčila, že toto období bylo opravdu hektické: „Od 1. dubna do konce června trvalo takzvané překlenovací období, kdy jsme žádosti pouze přijímali. Tuto situaci jsme ale nemohli nijak ovlivnit, o tom rozhodlo příslušné ministerstvo.“

Řidiči se často dostávají do svízelné situace. Někdy musí čekat dlouhé hodiny, než na ně přijde řada. „Situace je v době dovolených zoufalá. Tento týden jsem tady na celou agendu sama. Stává se, že za oknem už po otevření úřadu stojí třicet lidí a někteří z nich potřebují vyměnit jak profesní průkaz, tak řidičák,“ dodala k situaci v pátek Marcela Motáková.

Podle Zdeňka Zrcka, vedoucího mělnického odboru dopravy, ale není možné tým pracovníků posílit: „Nemůžeme přijmout žádné brigádníky, protože tuto práci mohou dělat pouze lidé, kteří mají oprávnění pro přístup do registru řidičů. Chráníme tím také jejich osobní údaje. Snažíme se ale vyjít lidem vstříc. Kromě úředních hodin mohou po předešlé telefonické domluvě s pracovnicemi přijít i v ostatní dny.“

Řidiči musí průkaz vyměnit do konce srpna. K předložení žádosti musí doložit kromě občanského a řidičského průkazu také starý profesní průkaz, průkazní fotografii o rozměrech 3,5 na 4,5 centimetrů a dvě stovky na správní poplatek. Tiskopisy vyplní příslušné úřednice a řidiči je pouze stvrdí svým podpisem.
Bez platného profesního průkazu riskují šoféři od začátku září ztrátu pěti bodů, desetitisícovou pokutu a až roční zákaz řízení.