Chodník podél části Bezručovy ulice mezi kruhovým obejzdem a autobusovým nádražím je konečně hotov. Nyní už je pouze potřeba udělat terénní úpravy na zarovnání umělého povrchu s okolní zelení. Lidé tak konečně mohou jít celou trasu po obou stranách. Do současnosti mohli využívat pouze chodník vedoucí podél ulice na straně u záchranné služby a hasičů.