Staré, dávno zapomenuté cesty, po nichž už mnoho let nikdo nechodí. 
To je pojem, který už v Chorušicích téměř neznají. Historické cesty a aleje tam podle starosty obce Martina Bauera začali obnovovat už před patnácti lety.

Nejdříve je nutné zarostlé, mnohdy téměř neprůchodné cesty vyčistit a upravit, pak je na řadě výsadba nových stromků. Tu většinou obec, pod níž patří i Velký Újezd, Choroušky a Zahájí, financuje z vlastní pokladny. Na rozsáhlejší obnovy cest, jejichž součástí jsou kvalitní, ale nákladné štěrkové trávníky, už se obec snaží získat dotace. A v mnoha případech se jí to daří.

„S několika projekty jsme sice neuspěli, ale na konci minulého programovacího období několik alejí vzniklo a několik jich ještě vznikne. V polovině letošního září začneme s obnovou aleje, která dokončí propojení Velkého Újezdu s Chorouškami," připomněl starosta Chorušic.

Před nedávnem chorušická radnice obnovila cestu z Velkého Újezdu do lomu i bývalou cestu do Panského lesa. „To byla opravdu džungle, kde nebyl kromě jediné staré jabloně zdravý strom. Protože jde ale o biokoridor, část křovin jsme tam ponechali, stejně tak i nějaké dřevo pro brouky," přiblížil Martin Bauer.

Chorušice se snaží obnovovat výhradně staré cesty. Některé jsou jen zarostlé a opuštěné, jiné z krajiny během let úplně zmizely.
Většina obnovených cest v krajině kolem Chorušic je ze štěrkových trávníků, které jsou v poslední době stále více používané. „Na místech, která byly podmáčená, je pod trávníkem větší vrstva kameniva. Pokud bychom nezvolili štěrkové trávníky, na cesty by se v mokrém období nedalo vjíždět, což by nebylo dobré."

Ačkoli mají štěrkové trávníky větší únosnost, aniž by došlo k jejich poškození, mnohatunové kolosy zemědělců po nich jezdit nesmějí.
Všechny staré cesty, které se dočkaly obnovy, obec pravidelně udržuje. „Udržovat se nám je daří především díky pracovníkům zařazeným v systému veřejně prospěšných prací, které nám poskytuje mělnický úřad práce," poznamenal starosta Bauer, který by si přál, aby se opětovného zprůchodnění a propojení dočkala také cesta spojující Velký Újezd a Mšeno, která vede přes Šibenec. Pouze jedna pětina cesty je však v katastru Velkého Újezdu, větší část pak patří Mšenu. I to má ale o obnovení cesty zájem.