V těchto dnech tedy nebude možné získat žádný výpis a to samé platí i pro využívání ostatních služeb na všech kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, jako je například výpis z rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče, zřízení nových datových stránek nebo zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Důvodem odstávky tohoto informačního systému je jeho přesun na nové technické vybavení.