Cílem projektu, který vznikl v roce 2009, je zapojit co nejvíce školáků i zájemců z řad široké veřejnosti do aktivit, jež pomůžou zlepšit životní prostředí ve městě. „Děti nacházely při úklidu ponejvíce obaly od potravin, jak papírové, tak i plastové, hliníkové plechovky, skleněné lahve i PET lahve, ale také staré oblečení, matraci, zbytky koberců, lina, apod. Chlapci dokonce našli v křoví staré jízdní kolo. Bylo vidět, že akce má smysl, zúčastnilo se jí přibližně 40 školáků a 10 dospělých,“ uvedla Jana Krátká z ekologického centra.

Během deseti let, kdy projekt funguje, se aktivně zapojilo již sedm školních kolektivů. Kromě ZŠ Jodlova také ZŠ Václava Havla, ZŠ Třebízského, družina ZŠ Gen. Klapálka, ZŠ Komenského, Lesní MŠ Kulíšek a Dvořákovo gymnázium. Zapojil se však i Klub českých turistů Kralupy a Skautské středisko Střelka. Během příštího týdne by pak měl být nově přijat kolektiv Farní charity Kralupy.

Do budoucna plánuje centrum pokračování v nejoblíbenějších aktivitách projektu, kterými jsou Dny patronů. „Vždyť někteří původní patroni již vyrostli a na jejich místo přišli jiní, kteří také potřebují být touto zábavnou formou vzděláni v oblasti udržení čistoty a pořádku ve městě,“ dodala Krátká a zdůraznila, že k dispozici nadále bude i služba Zelené linky.