O realizaci projektu pečovatelského domu rozhodlo již minulé zastupitelstvo v čele se starostkou Marií Kulhánkovou Havelkovou a po dva roky probíhaly přípravné a projektové práce.

Marie Kulhánková, nynější místostarostka obce, prozradila, že v obci je asi dvě stě lidí starších 65 let. „Musíme tady pro ty lidi něco připravit, protože ne každý bude chtít z Cítova odejít. Na základě ankety mezi občany jsme dospěli k rozhodnutí postavit pečovatelský dům,“ vysvětluje místostarostka.

Celá koncepce domova seniorů vycházela z obdobných staveb, které jsou v České republice realizovány a přizpůsobeny místním podmínkám. Obsahuje celkem 22 bytů s plochou 45 m² se samotným vstupem přes atriovou dvoranu a společné prostory pro setkávání i zázemí pro provoz. Areál bude přízemní, vyjma vstupního traktu, tedy kompletně bezbariérový. Domov s výhledem na obec bude postaven v prostorách v současnosti nevyužívaných dílen, teletníku a části posklizňové linky bývalého zemědělského areálu. Tyto objekty budou kompletně odstraněny.

Vedení obce v současné době hledá způsoby financování výstavby a budoucího provozu. Senior Park je velký projekt, který se povedlo dovést do zdárné fáze zrodu a původní sen se pomalu stává skutečností.

Dalším velkým projektem obnovy Cítova je Rekonstrukce chodníku Roudnická. V březnu byla podepsána smlouva s vítězem veřejné zakázky na stavební práce chodníku podél levé strany komunikace II/246 na výjezdu z obce směrem na Roudnici nad Labem od čp. 84 k čp. 190.

Stavební úpravy bude provádět společnost S-Bau spol. s r.o. Hodnota zakázky je téměř dva a půl milionu bez DPH. Staveniště bylo předáno 13. března a stavba bude ukončena do 31. října letošního roku. Projekt je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Marta Dušková