Nová publikace o Cítovu vznikne k výročí založení obce před 750 lety. K tomuto výročí se budou vázat i červnové oslavy, které naplno propuknou zhruba za měsíc.

Podle starostky Cítova Marie Kulhánkové Havelkové do termínu červnových oslav spadá i další významné výročí. „Uplyne 120 let od založení místní školy, kde bylo vyučování zahájeno v roce 1898. Původně vznikla škola jako měšťanka s osmi třídami a žáci se sjížděli z celého okolí, chodilo sem přes 200 dětí,“ říká starostka s tím, že dnes budova, která prošla v roce 2004 generální opravou, slouží žákům prvních pěti ročníků základního vzdělání. V budově je i mateřská škola, která má dvě třídy. „Almanach školy, který byl vydán ke stému výročí, se tedy rozšíří o dalších dvacet let,“ tvrdí starostka.

Sama starostka letos slaví kulaté výročí, ve vedení obce je už dvacet let a podle vlastních slov má pořád před sebou spoustu úkolů. „Obec koupila Lobkowiczké panství, tedy zámek a dvouhektarový pozemek před třemi lety s plánem zlepšit život občanům. Bude tady stát pečovatelský dům,“ prozradila s tím, že v obci je asi dvě stě lidí starších 65 let. „Musíme tady pro ty lidi něco připravit, protože ne každý bude chtít z Cítova odejít. Na základě ankety mezi občany došlo k tomuto rozhodnutí, jsme těsně před vydáním stavebního povolení,“ řekla Kulhánková. U zámku se zbourají nízké budovy a tam se vystaví Domov důchodců s výhledem na obec.

Oslavy výročí považuje za třešničku na dortu z pohledu své dvacetileté činnosti ve funkci. „Tématem historické knihy bude mimo jiné spolková činnost, které se táhne celou historií vesnice, protože tady byla vždy, má tedy dlouhodobou tradici. Tady se hodně hrálo divadlo, tady byli lidi zvyklí pořád něco tvořit.“

Marie Kulhánková Havelková se zasloužila například o obnovení tradice Masopustu. „Dlouho jsem chtěla obnovit Masopust a trvalo mi to dva roky. Chtěla jsem, aby to bylo tradiční, aby to mělo příběh, aby to lidi přitáhlo. A tak se stalo, že tato akce všechny spolky spojila a začali spolupracovat na stejném projektu,“ říká Kulhánková.

Podle historických pramenů spadá první zmínka o obci do roku 1268 a posledním majitelem byl v 19. století rod Lobkowiczů z Dolních Beřkovic. Stopa posledních majitelů je v místě znát, i když původní zámek už nestojí. Do nynější podoby byl přestavěn v roce 1941, protože původní stavení vyhořelo. Předtím stavba dosahovala rozměrů a vzhledu zámku v Mělníku a Lobkowicové tady měli a mají velmi dobrou pověst, protože se o zaměstnance a spoluobčany velmi dobře starali a lidem pomáhali. Z obce odešli v 60. letech za podivných okolností a ani od posledního z potomků, který do Cítova pořád jezdí, se nepovedlo zjistit důvody odchodu.

Tento kraj patří k Podřipsku a většinou je takto i historiky označován a považován za základ státu. Památný Říp je vidět ze všech stran, takže označení pod Řípem se přímo nabízí. V minulosti byla obec pověstná svojí kulturní činností a Cítovští založili spoustu spolků. Tento trend je tady udržován dodnes. Potvrzuje to i ocenění Modrá stuha za společenský život, kterou obec získala v loňském roce.

Marta Dušková