Spolek vznikl v roce 1968 a výstavy se konaly pravidelně od roku 1969 zpočátku v místním parku či hospodě a od roku 1983 ve vlastním chovatelském areálu. Chovatelé se snaží udržet akce ve stejném duchu a pokračovat v tom, co předkové vybudovali.

Jednatel spolku David Rameš podotýká: „Letos se nám povedla velikonoční výstava a přáli jsme si, aby se vydařila i podzimní jubilejní. Chtěli jsme oslavit všechna kulatá výročí velkou výstavou a říkali jsme, kdyby se nám tady sešlo k těm 50. letům symbolických 500 králíků. Nakonec tady máme 518 králíků, 80 voliér drůbeže, 135 holubů a máme úplně plno. Takže se nám to podařilo“.

Dlouhodobě jsou cítovské výstavy velmi populární jak mezi chovateli, tak mezi návštěvníky. Expozice jsou vyhlášené a účast bývá hodně vysoká 500 až 600 návštěvníků nejen ze širokého okolí, ale i ze vzdálenějších míst.

V pátek 2. listopadu byla příprava výstavy v plném proudu. Vážilo se, posuzovalo, hodnotilo a připravovalo vše na víkend pro návštěvníky.

„Jsme rádi, že tento letošní jubilejní rok krásně zakončíme poslední výstavou,“ dodal Rameš.

Marta Dušková