Například parní stříkačka, kterou mají klatovští hasiči už od konce devatenáctého století, se měla podle zachycených vzpomínek pamětníků podílet na hašení požáru Národního divadla v Praze v roce 1881. Ještě dnes stačí zatopit pod kotlem, a za chvíli už z hadice stříká voda.

To dobrovolní hasiči z Velvar a Libkovic to měli těžší, přijeli totiž s koněspřežnými stříkačkami. Než se přes proutěný sací koš natáhla do hadice voda, museli nejméně čtyři hasiči s pákou stříkačky pořádně pádlovat. Dokonce jim při tom pomohli i místní dobrovolníci.

Podle velitele Sboru dobrovolných hasičů v Cítově Pavla Gerberga se na sobotní slavnosti představilo dvaatřicet sborů z různých koutů naší země. Přivezli s sebou pětatřicet kusů hasičské techniky, historické i současné. Návštěvníci tam viděli například i trakařovou stříkačku z roku 1864. Přivezli ji rovněž velvarští hasiči, jejichž sbor je nejstarším hasičským sborem založeným v Čechách. K obsluze stříkačky na červeném trakaři, která zvládne hasit malé požáry, přitom stačí jediný hasič.

Hasiči, kteří se podíleli na ukázkách dobové techniky, měli na sobě i historické stejnokroje. Od bílých, běžných na sklonku devatenáctého století, až po modré z padesátých let minulého století.


Cítovské slavnosti bavily dospělé i děti, na které na hřišti čekala i trampolína nebo skákací hrad. Některé z nich měli různě malované obličeje ze stánku, kde kouzlil s barvami kreslíř Míra Šticha.

Sbor dobrovolných hasičů v Cítově byl založen v místní hospodě 15. srpna roku 1902. „Poctivost a nezištnost jsou první vlastnosti pravého hasiče. V srdci hasiče musí sídliti upřímnost, blahovolnost a soucitnost," stojí v tehdejším zápisu.

Podle Pavla Gerberga, který je velitelem cítovských dobrovolných hasičů i výjezdové jednotky, má dnes místní sbor pětatřicet členů, mezi nimiž je i devět žen. Jeho starostou je Jiří Engelman.


A kolik členů má výjezdová jednotka?
Čtrnáct. A další se připravují. Většina z nich je i členy sborů dobrovolných hasičů v Cítově a Daminěvsi.

Kolik zásahů má v letošním roce za sebou?
Letošních šest, loni jich bylo dvacet, zejména požárů na jiných místech, v Cítově byl pouze jeden.

Jaké zázemí a techniku máte?
Máme menší zázemí, které nám ale vyhovuje. Požární zbrojnice sídlí v budově, kde je i obecní úřad a zdravotní středisko. Máme tam i garáž na cisternovou stříkačku, s níž vyjíždíme k požárům, a přístřešek na avii, sloužící spíš k technickým zásahům.

Pracujete i s mládeží?
Zatím ne, schází nám čas, ale výhledově bychom se rádi dětem věnovali. Zatím pro ně pořádáme například dětské dny nebo jarní a podzimní rybářské závody.

Jak to, že hasiči pořádají i hasičské závody?
Místní rybník Doleňák, který máme pronajatý od obce, slouží jako požární nádrž. Zároveň se o něj staráme, čistíme přítok a odtok i rybník zarybňujeme.

Pořádáte i další společenské akce?
Každý rok pořádáme v zimě hasičský ples a na jaře soutěž v požárním útoku nazvanou Memoriál Jiřího Vališe, která je vzpomínkou na našeho bývalého velitele. Letošní ročník byl už šestnáctý. O vá nočních svátcích pak pořádáme Pochod na Říp, šestadvacátého jdeme z Cítova dvanáct kilometrů hezkou zimní procházkou a zpátky se vracíme autobusem.

Pavel Gerberg pochází ze Šumavy, do Cítova přišel před čtrnácti lety za manželkou, s níž společně vychovávají tři syny. Pracuje jako profesionální hasič v kralupském průmyslovém podniku, kde je velitelem čety. V Cítově je velitelem sboru dobrovolných hasičů i výjezdové jednotky. Jeho další zálibou je rybaření.