Podle starostky Marie Kulhánkové Havelkové patří gratulace za krásné ocenění určitě všem občanům, kteří se už spoustu let podílí na rozvoji svého domova. „Musím říct, že jsem při čekání na výsledky soutěže byla hodně nervózní. Nejdříve byla ocenění, pak medaile a nakonec stuhy, a když už zbývala poslední, tak mě zalila radost a já pak na pódiu chvíli nemohla promluvit,“ přiznává starostka Marie Kulhánková Havelková.

Letos obec hodně slaví. V červnu slavila výročí 120 let od vzniku základní školy a 750 let vzniku obce a sama starostka má za sebou letos výročí 20 let starostování. A zlato je vlastně dárek, kteří si sami občané dali, ke všem těmto výročím.

Zlatá stuha je zasloužená. Cítov je krásná vesnice, která se za posledních dvacet let hodně změnila. Má se čím chlubit. Byla zde vybudována nová kanalizace, kterou provozuje obec, vodovod, který je v majetku obce. V roce 2012 byl postaven kulturní dům, byla zrekonstruována budova školy, opraveno fotbalové hřiště a mnoho dalších. Každoročně je vysazována nová zeleň. Vesnice vlastní dva tenisové kurty i letní koupaliště a velká občanská vybavenost usnadňuje a zpestřuje život. „Myslím, že nejvíc ocenili občané vybudování kanalizace,“ konstatuje starostka.

Bohatý společenský život už je tady samozřejmostí, a i v minulosti byl Cítov pověstný svojí kulturní činností. Sedm místních spolků ve spolupráci s obecním úřadem se podílí na všech akcích. Obnovena byla i tradice Masopustu.

„Všechny spolky spolupracují, takže s nimi se dělá soutěž Vesnice roku lehce. Za umístění získáme milion korun a já chci navrhnout zastupitelstvu, aby právě polovina byla věnována spolkům. Rozhodně si to za svoji činnost zaslouží. Považuji to za účelně vynaložené prostředky,“ chválí starostka.

V červenci se připravuje další oslava, a to právě oslava Vesnice roku, na kterou jsou pozváni jako hosté mimo jiné zástupci všech 13 obcí, které se krajské soutěže zúčastnily. Celostátní kolo se uskuteční první týden v září a obec má opět možnost předvést se v plné parádě.

Většina občanů vnímá vše, co se v obci děje, s povděkem a je cítit i určitý patriotismus. O tom ostatně svědčí i zpráva, kterou úřad obdržel večer po oslavách výročí 750 od Andrey Čmedlové: „Věřím, že slova chvály jste slyšeli dnes mnoho a mnoho, přesto musím z pozice obyčejného občana poděkovat za naprosto dokonalou akci, bylo to tak pestré, že snad žádné město by se nám v něčem podobném nemohlo rovnat. A teď už vím, že nikdy v životě neuvidím krásnější ohňostroj, a to nejen proto, že myslím, že krásnější opravdu neuvidím, ale hlavně proto, že tenhle byl Náš!“

V současné době je v přípravě další velký projekt, který má za cíl zlepšit život občanům. Bude tady stát pečovatelský dům. Stavební plány jsou právě před dokončením a do dvou měsíců budou předány na stavební úřad. „V obci je asi 200 občanů starších 65 let, musíme tady pro ty lidi něco připravit, protože ne každý bude chtít z Cítova odejít a na základě ankety mezi občany došlo právě k tomuto rozhodnutí,“ dodává Marie Kulhánková Havelková. Obec koupila Lobkovické panství, tedy zámek a dvouhektarový pozemek v roce 2015 se záměrem právě tady postavit Dům seniorů s výhledem na obec.

Dalším velkým počinem, který je v přípravě, je publikace o historii Cítova, která zrovna vzniká za přispění starostky ve spolupráci s historiky z Historického ústavu Akademie věd. Kniha se bude slavnostně křtít v říjnu při 100. výroční vzniku Československa.

Marta Dušková