Na pomyslné druhé příčce se umístil román Nepřístupná dáma od Hexane Becnela, třetí nejvíce vypůjčovanou knihou voddělení četby pro dospělé byly Směšné Lásky od Milana Kundery. Voddělení naučné literatury letos překvapivě kralovala kniha Ruština nejen pro samouky. „Na druhém a třetím místě skončily stálice Dějiny zemí Koruny české a Malé dějiny filozofie Hanse Joachima Störiga,“ uvedla Lumpeová.

Děti si nejčastěji půjčovaly Staré řeské báje a pověsti od Eduarda Petišky, pravděpodobně iproto, že už jsou řadu let zařazeny mezi povinnou četbu základních škol. Druhou nejčtenější knihou vdětském oddělení byla kniha Začínáme spočítačem a třetí Robinson Crusoe od Daniela Defoe. Nejčastěji si čtenáři vknihovně rezervovali Shledání vBarsaloi od Corinne Hofmann, což je pokračování knih Bílá Masajka a Zpátky zAfriky.

Statistické výstupy knihovna získává zautomatizovaného knihovnického systému, který zaznamenává nejen počty výpůjček jednotlivých titulů, ale například také věk čtenářů.