U školky v ulici U Jeslí mají Zahradu na dlani, v ulici Generála Klapálka Hrou k poznání přírodních krás, v ulici Dr. E. Beneše Příroda přišla k nám a na nábřeží J. Holuba Zahradu plnou úsměvů.

Na děti tam čekají herní prvky z přírodních materiálů a environmentální vzdělávací pomůcky vhodné k výuce péče o životní prostředí, například naučné tabule s různými živočichy, herní sestavy znázorňující třeba mravence nebo koňské spřežení, zastřešené venkovní třídy s tabulemi, lanové prolézačky, pískoviště i bylinkové záhony.