Zprávy o rušení mělnického cukrovaru, které se vposledních dnech šíří městem, jsou fámou. Demolice, které ji vyvolaly, zasáhnou pouze předválečné stavby, které jsou už pátý rok prázdné.

Včásti cukrovaru, postavené po požáru před dvaceti lety, zůstane vprovozu balírna cukru. Podle Pavla Čapka ze společnosti Cukrovary a lihovary TTD nemusí mít asi osmdesát zaměstnanců balírny strach o práci. Sladké podnikání podle něho změsta vpříštích nejméně dvaceti letech nezmizí. „Za posledních pět let jsme do balírny investovali sto milionů korun,“ vysvětlil Čapek.

Místo, kde stála vápenka, už je prázdné. Dnes se demoliční bagr zaměřil na bývalou surovárnu, po níž má následovat černá varna. Volné pozemky pak majitel, dobrovická firma Cukrovary a lihovary TTD, prodá. Před časem už například prodala městu nepoužívanou vlečku na pozemku, kudy by měla vést část mělnického obchvatu.

Demolice, které mají pokračovat až do letošního léta, nepočítají s odstřely. Najatá firma vysoké stavby rozebírá demoličním jeřábem odshora a získaný materiál, zejména železo, sklo, cihly a beton, pak třídí.

Během prací se může u cukrovaru zvýšit prašnost. „Bude–li právě vítr vát směrem k městu, práce zastavíme,“ slíbil Čapek.