Osmnáct klientů neratovického sociálního zařízení Rybka muselo být včera dopoledne evakuováno do společenského domu. Příčinou byl únik nebezpečné látky z blízké Spolany. Byl však pouze simulovaný, záchranné jednotky v Neratovicích procvičovaly zásah při možné mimořádné události.

Cvičná evakuace lidí s vážným mentálním a tělesným postižením byla nápadem ředitelky zařízení Ilony Chrtové: „Měli jsme obavy z toho, abychom v případě nějaké havárie nebo nečekané mimořádné události všechno dobře zvládli. Chtěli jsme v klidu připravit společný plán, jak nejlépe zabezpečit evakuaci s ohledem na zdravotní stav našich klientů.“

Do celé akce se zapojilo šedesát lidí: hasičů, záchranářů, zdravotníků červeného kříže, strážníků i policistů.

Podle náčelníka štábu Zbyňka Štajnce předcházely cvičení pečlivé přípravy: „Byli jsme si vědomi, že musíme co nejméně improvizovat, aby se klienti zbytečně nerozrušili. Všichni jsme dostali od odborníků pokyny, jak se máme k takto postiženým lidem chovat.“

Přestože v zařízení pobývá třicet handicapovaných klientů, do akce se zapojili pouze ti, u kterých nehrozily vážné zdravotní komplikace z případného rozrušení. Pouze jediný evakuovaný byl schopen chůze, ostatní museli hasiči vynášet v náručí.

Záchranáři byli připraveni pomoci při možných zdravotních komplikacích zachraňovaných lidí. Ve spolupráci s hasiči klienty ukládali do sanitních vozů a poté je převáželi do evakuačního centra. Velký sál společenského domu se stal útočištěm osmnácti klientů, kteří tam odpočívali na připravených matracích. Pracovníci červeného kříže je společně s hasiči uklidňovali a konejšili.

Přemístění všech evakuovaných trvalo jen něco málo přes hodinu. Podle Zbyňka Štajnce by se ale čas musel v případě reálného zásahu dvojnásobně snížit.

A čeho se hasiči nejvíce obávali? „Nejtěžší pro zasahující hasiče bude přímý kontakt s postiženými, protože to bude jejich vůbec první zkušenost,“ předpokládal před akcí Zbyněk Štajnc. Při konečném hodnocení ale ředitelka zařízení Rybka uvedla, že jejich přístup byl velmi lidský až něžný a celý záchranný sbor podal profesionální výkon.