Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla se na cyklodopravu ve městech v poslední době klade velký důraz. „Mělníku se podařilo získat velkou dotaci,“ potvrzuje první místostarosta.

Krajský úřad vybudoval cyklostezku z Kel směrem k Mělníku. Ta byla ukončena prozatím u bývalé cukrovarské čističky. Nejpozději v příštím roce se v jejím budování bude pokračovat a stezka povede až na Hadík. „To je část krajské stavby. Od Hadíku to potom bude stavba města,“ vysvětlil Milan Schweigstill s tím, že městská cyklostezka povede z Hadíku pod cukrovarskou zdí na staré lázně. Tam se potom trasa vyvede nahoru do parku u mělnického domu dětí a mládeže. „Z parku bude cyklotrasa rozvedena dál po městě. Je soustředěna tak, aby spojovala především školy a dopravní terminály,“ říká místostarosta.

Cyklisté pojedou z parku kolem základní školy Jindřicha Matiegky na Pražské ulici k poliklinice. Potom bude cesta pokračovat na autobusové nádraží a končit bude až na vlakovém nádraží. Podle místostarosty ovšem v některých úsecích budou potřeba rozsáhlé stavební úpravy. „Například v úseku podle Labe to stoupání nahoru k domu dětí a mládeže. Stejně tak podle nemocnice, kde se bude muset stezka zaříznout do svahu po levé straně a bude muset být vybudována opěrná zeď,“ uvádí Schweigstill. Někde ovšem půjde jen o drobné úpravy jako například jen namalovat vodorovné dopravní značení.

Náklady na celou cyklostezku na území Mělníka jsou rozpočtovány na necelých patnáct milionů korun. Město na tuto stavbu získalo dotaci ve výši pětaosmdesáti procent a už na začátku února by měla být známá firma, která stavební úpravy ve městě provede.

Projektové záměry na vybudování dvou nových krajských úseků Labské cyklostezky na Mělnicku schválili středočeští radní už na začátku prosince loňského roku. Jeden z chystaných úseků by měl v cyklistickém koridoru na pravém břehu řeky propojit obec Kly s Mělníkem - a druhý zajistit spojení Neratovic s obcemi Tišice a Tuhaň.

V obou případech se kraj bude ucházet o evropské dotace, připomněl radní pro oblast dopravy František Petrtýl. „Pětaosmdesát procent uznatelných nákladů by mělo být hrazeno z peněz EU, konkrétně z Evropského fondu regionálního rozvoje; pět procent ze státního rozpočtu,“ vysvětlil radní, jak si vedení kraje představuje financování: z celkových nákladů hradit deset procent. Zda se to povede, záleží na úspěchu žádosti o dotaci.

Nejde přitom o malé částky. Spojnice Kly – Mělník má na úseku od čističky po cukrovar dlouhém 0,96 kilometru vyjít na 12,8 milionu korun s DPH. Práce jsou zde předběžně plánovány na období od března 2020 do července téhož roku.

Spojení Neratovic s Tišicemi a Tuhaní, kde se jedná o 5,15 kilometru dlouhý úsek Kozly – Tuhaň, by mělo stát 48,97 milionu; opět s DPH. Také zde by mělo být hotovo v červenci 2020, nicméně tady mají práce letos v září.