Podle zástupce vedoucího dálniční policie v Nové Vsi Jana Hanuše budou mít hlídky automatizovaný externí defibrilátor stále s sebou v terénu.

Mohou se totiž dostat do situace, kdy k dopravní nehodě na dálnici D8 dorazí dříve než záchranáři. A u případů zástavy srdce jde o čas. Je–li totiž k záchraně života nezbytná defibrilace, musí být poskytnuta během pár minut.

Nový defibrilátor dálničních policistů je dokonalým přístrojem, s nímž dokáže poskytnout první pomoc i laik. Je vybavený grafikou v češtině a hlasovou nápovědou, která zachránce celou dobu vede.

Přístroj po přiložení elektrod na tělo pacienta sám vyhodnotí jeho srdeční aktivitu a stanoví, zda má zachránce stisknutím tlačítka provést bifázický výboj.

Hlasovými příkazy ho pak dále vede srozumitelnou nápovědou při provádění srdeční masáže a umělého dýchání. „V případě nutného zásahu nás skutečně vede krok za krokem,“ poznamenal Hanuš.

Defibrilátor může být použit u dospělých i u dětí, kdy musí zachránce do přístroje před použitím zasunout takzvaný dětský klíč.