Pracovat se má do podzimu; hotovo by mělo být koncem října, sdělil Deníku Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. S tím, že místy s aktuálními opravami se bude projíždět kyvadlově. „Úsek bude opravován postupně po jednotlivých částech, které nebudou delší než 800 metrů – a vždy po polovině vozovky, přičemž druhá polovina bude zachována pro kyvadlové vedení dopravy,“ upřesnil. S tím, že v plánu je také jedna – tedy prozatím jedna – celková uzavírka. „Jako první přijde na řadu úsek mezi Vehlovicemi a Liběchovem, kde bude končit před čerpací stanicí pohonných hmot Benzina,“ uvedl dále Buček.

Opravy, které až na 1,6 kilometru dlouhý úsek na průtahu Liběchovem zahrnují práce mimo obce, mají jednak přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravy, jednak řešit řadu problémů. Mimo jiné vyjeté koleje či řadu dalších poruch vozovky včetně jejich poklesů. Práce, které mají trvat 120 dnů, provede společnost BES. Ze sedmi uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější nabídku: výslednou cenou je 32,67 milionu korun bez DPH. Podle Bučkových slov je to o téměř 29 procent nižší částka než cena předpokládaná zadávací dokumentací (45,88 milionu bez DPH).

Chystaná oprava silnice mezi Vehlovicemi a Želízy
- Oprava vozovky bude v jednotlivých úsecích provedena v různém rozsahu – podle závěrů diagnostického průzkumu.
- Pracovat se bude rovněž na krajnicích. Nezpevněné krajnice vozovky budou očištěny od nánosu a následně zpevněny recyklátem z asfaltových vrstev. Kde to bude možné, zejména v místech prodloužení svodidel, bude nezpevněná krajnice rozšířena na předepsanou šířku.
- Opraví se také odvodňovací rigoly; dojde i na pročištění příkopů, vpustí, přípojek, propustků či jímek.
- Nutné bude provést opravu opěrné zdi komunikace, která se nachází v kilometru 31,2 vlevo ve směru na Mělník. Kamennou zeď nahradí nová betonová zeď s kamenným obkladem.
- Na průtahu Liběchovem se chystá výstavba dělicího ostrůvku, doplnění uličních vpustí, rozšíření konstrukce vozovky a položení obrub v návaznosti na stavby města Liběchov.
- Chystá se také výměna svislého dopravního značení, doplnění svodidel a směrových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení plastem.
- Z akce je vypuštěna oprava mostů, na kterých bude pouze vyměněna obrusná vrstva.
Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnic a dálnic ČR