Dobrovolnickou činnost vykonává ve svém volnu několikrát v týdnu. Pomoc seniorům ji naplňuje natolik, že se při zaměstnání dokonce vrhla do studia sociální práce.

Svou dobrovolnickou činnost však nepovažuje za nic výjimečného a kdyby mohla, trávila by se seniory mnohem více času. „Nemám tolik volna, kolik bych chtěla. Do Domu Kněžny Emmy chodím většinou v době přestávky na oběd, tak dvakrát, třikrát týdně," popisuje Dana Šedová, která 
je zároveň dobrovolníkem 
v obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc, kde se stará o lidi upoutané na lůžko.

Ví, že to není snadná práce a vyžaduje velkou dávku trpělivosti i psychické odolnosti. Přesto si na návštěvách u nemohoucích babiček a dědečků najde vždy něco pozitivního. „Babičky už mě znají, těší se na mě. Když vidím, jak jsou rády, že přijdu, a třeba mi i zamávají, mám z toho dobrý pocit," vypráví asistentka starostky, která si uvědomuje, že návštěvy dobrovolníků jsou pro seniory velmi přínosné. „Není to jen o tom, že jim pomohu například s jídlem. Je to 
o zprostředkování kontaktu s okolním světem. A samozřejmě i nějakých těch drbech," usmívá se Dana Šedová.