Už tři dny v týdnu bude od letošního března dárcům krevní plazmy otevřeno mělnické odběrové středisko v nemocnici na Podolí. Potřeba krevní plazmy totiž oproti takzvané plné krvi stále stoupá.

„V současné době krevní plazmu potřebujeme především na výrobu léků, zároveň si chceme vytvořit co nejširší základnu dárců, z nichž bychom si mohli vybírat v případě potřeby odběrů plné krve," řekl Miloš Bohoněk, primář Oddělení hematologie 
a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích, která mělnické odběrové středisko provozuje. Z krevní plazmy se vyrábí například léky pro hemofiliky, krevní bílkovina albumin i nitrožilní imunoglobuliny pro léčbu Alzheimerovy choroby.

Odběry krevní plazmy, při kterých se dárci vrací zpátky do žil červené krvinky, jsou pro organismus podstatně menší zátěží. Benefity pro dárce, což je pracovní volno 
v den odběru, daňový odpis ve výši dvou tisíc korun za každý odběr a občerstvení, přitom zůstávají stejné.

Zájemci o dárcovství krve nebo krevní plazmy v mělnickém odběrovém středisku se mohou hlásit u Blanky Siudové na telefonním čísle 601 362 328, a to v odběrových dnech, které jsou v úterý, ve středu a od března i ve čtvrtek.