Místním samosprávám bylo zkraje roku předloženo nové dopravní řešení napojení na ZEVO, které nebylo se samosprávami konzultováno. Starosta obce Cítov David Rameš podotýká: „Nesouhlasíme s trasováním komunikací, zábory půdního fondu, nárůstu koncentrací prachu, plynných emisí, hlukových emisí, vibrací, které nutně s realizací ZEVO a silniční dopravě do spalovny zákonitě vzniknou.“

Všichni účastníci úterní pracovní schůzky konzultovali svá stanoviska k uvedené problematice. Stanoviska budou individuálně zasílána na dotčená místa, přičemž shodně deklarují záměr docílení změny projednání dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

„Předložený záměr nenabízí jiný způsob dopravy odpadu, než je silnice. Přitom je možnost využít stávající silné železniční dopravy, kterou je elektrárna plně obsloužena,“ upřesňuje starosta David Rameš.

Problém ZEVO je natolik zásadní, že vyjádření nejen dotčených samospráv, ale i vyjádření široké veřejnosti by mělo být nezbytné.

Závěr jednání a celkové negativní stanovisko k předloženému záměru bude následně doručeno na Ministerstvo životního prostředí a Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Ilustrační foto
Postřižín roste, obyvatel Kralup o stovku ubylo
Ilustrační foto
Kralupy budou mít nízkoemisní zóny

Marta Dušková