Loni byla zveřejněna vítězná studie na revitalizaci náměstí Karla IV. Přihlásilo se celkem sedmnáct architektonických kanceláři. Vítězem se stala skupina mladých architektů z Prahy. Všechny návrhy počítaly se zbouráním železobetonové stavby VVS, zvané „Amerika". To se ale některým Mělničanům nelíbí a přišli se hlasitě projevit na veřejnou debatu.

Celá renovace má do středu města nalákat lidi. Hlavním problémem ale je, že historický střed je umístěn na kopci bez využití. Skutečné centrum má město dole na Bezručově ulici, kde se pohybují tisíce lidí. O víkendech jsou pak obě náměstí téměř vylidněná.

Čtěte také: Židovský hřbitov hlídají bezpečnostní kamery i v noci

Nově vzniklý okrašlovací spolek P.U.N.K. (park-ulice-náměstí-krajina) poslal starostovi Ctiradu Mikešovi otevřený dopis, kde popsal své připomínky k navrhované revitalizaci. Ve středu uspořádal veřejnou debatu, kam přizval nejen zástupce města, autory architektonické studie, ale i místní obyvatele. Na diskuzi do kulturního domu dorazila více než stovka lidí.

Z davu zazněl jako první názor Radima Vajchra, který je mimochodem bývalým radním Mělníka, že by se Amerika měla zachovat. Dokonce by podle jeho názoru mohl být v budově sál pro šest stovek lidí a digitální kino. „Celý návrh koncepce jsem dnes předal do rukou pana starosty," řekl Vajchr.

Návrh na demolici

S tím nesouhlasil první místostarosta Milan Schweigstill, který tvrdil, že Vajchrův návrh je nereálný. „Město nikdy samo nebude vynakládat finance na to, aby takovou budovu opravilo a udrželo ji v chodu. Na to nejsou peníze, byl by potřeba investor. Pokud zůstane Amerika stát, nikdy se navíc nedocílí návratu původních uličních čar. A tím pádem se nikdy nepřiblížíme tomu, jak město dříve vypadalo," vysvětlil místostarosta s tím, že celá budova je architektonicky velmi nevzhledná. Na konci dubna tak radní předloží zastupitelstvu záměr na demolici stavby. „Podle všech studií je demolice VVS nejlepších řešením," souhlasil i vedoucí odboru výstavby a rozvoje Pavel Průcha.

Náměstí Karla IV. v Mělníku v roce 1974.

Náměstí Karla IV. v Mělníku v roce 1974. Archiv Martina Klihavce

Proti multikinu v sále budovy VVS se rázně postavila další Mělničanka. „Jsem pravidelnou návštěvnicí místního divadla a vím, kolik lidí tady chodí za kulturou. Kino by bylo nesmyslné. Na náměstí by měly být kavárny a cukrárny, aby měli lidé důvod se tam zastavit a posedět. Ne jen procházet," přispěla do diskuze.

Čtěte také: V Neratovicích ještě nezačali s územním plánem

Parkovací místa

Náměstí má sloužit jako veřejný prostor, ale nesmí z něj vymizet automobilová doprava. Podle místostarosty Schweigstilla Mělník ještě není připraven na to, aby tam zbyla jen pěší zóna. V původních návrzích byla totiž doprava z prostoru náměstí zcela odkloněna. Mělo se obousměrně jezdit přilehlými ulicemi Fibichova a Nová. „Po diskuzi s dopravní komisí jsme se přiklonili k závěru, aby dopravní situace zůstala řešena zhruba stejně," řekl Schweigstill s tím, že na náměstí je nutné vybudovat parkoviště. Starosta ale přislíbil, že parkovací místa budou výhradně pro návštěvníky a turisty. „Město v žádném případě nebude stavět parkoviště pro úředníky," tvrdil starosta, protože někteří občané oponovali tím, že parkoviště obsadí zaměstnanci z centra.

Debata, kterou moderoval zakládající člen P.U.N.K. Martin Medek, byla přínosem pro vedení města i pro samotné architekty. Smysluplné připomínky se zanesou do studie a pak bude znovu celý projekt diskutován s veřejností. „Takhle si představujeme jednání s našimi občany, kde každý může říct svůj názor," shodli se starosta i oba místostarostové.

Čtěte také: Letiště pokračuje v přípravách na rozšíření