Zastupitelé Středočeského kraje podpořili letos na podzim záměr zahrnout kralupský stacionář od roku 2025 do středočeské sítě poskytovatelů sociálních služeb financovaných státem. Tím by vzniklo dvacet míst pro seniory a další lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Službu by měla poskytovat Charita Kralupy.

Podle ředitelky Charity Barbory Kovářové bylo nezbytné nejdříve nalézt vhodný objekt pro provozování této služby.

Chytré toalety nyní čekají opuštěné v areálu technických služeb. Hledá se pro ně využití.
Chytré záchodky od hřbitova zmizely. Stojí opuštěné v Plavební, nikdo je nechce

„Nic není zatím jisté, neradi bychom něco zakřikli, ale podařilo se nám domluvit s majitelem objektu bývalé moštárny v Lutovítově ulici. Uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí pro případ, že by se nám nepodařilo vše nakonec uskutečnit," uvedla Kovářová s tím, že odhadem by náklady na projekt měly být třicet milionů korun.

„Chceme žádat o dotaci z Národního plánu obnovy, kde už musíme odevzdat k náhledu projektovou dokumentaci," upřesnila ředitelka cestu ke stacionáři, který by byl provozován pod Středočeským krajem.

Havárie u obce Olovnice 13. listopadu 2023.
Auto skončilo v příkopu u přejezdu. Ke srážce s vlakem naštěstí nedošlo

Vydání takzvaného příslibu pověření k poskytování sociální služby vysvětluje krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „Naše podpora projektu denního stacionáře, který plánuje vybudovat kralupská Charita, je prvním krokem k zařazení této služby do krajské Sítě poskytovatelů sociálních služeb, a tím i k zajištění financování z krajských, respektive státních zdrojů.“

Pokud se kralupské Charitě podaří získat vše potřebné ke zřízení nové služby, vzniknou čtyři nová pracovní místa. Nezisková organizace jako jedna z mála neřeší nedostatek personálu, proto se Kovářová nebojí, že by se pozice neobsadily. „Musím to zaťukat, ale máme plný stav. Služeb poskytujeme hodně a možná někteří zaměstnanci v rámci prevence proti vyhoření rádi přejdou do pečovatelské služby," dodala ředitelka Charity Kralupy.