„Aby se zvedly, muselo by být několik let relativně vlhko. Množství srážek se musí dostat na nějakou úroveň, která byla předtím, aby se vodní bilance nějak vyrovnala,“ vysvětluje Jiří Hakl s tím, že nejlepší situace pro řešení problému by nastala v okamžiku, kdy by srážky byly rovnoměrné. Pomohlo by prý také, kdyby v zimě napadlo dostatečné množství sněhu. „Při tání se pak voda dostává ideálně do podzemních vod, což v posledních letech chybí,“ dodává Jiří Hakl.

Podle Lenky Kozlové, tiskové mluvčí Středočeských vodáren, mají na doplnění zásob podzemních vod vliv především srážky spadlé mimo vegetační sezónu rostlin, tedy přibližně od října do března. Srážky spadlé ve vegetační sezóně rostlin, které trvají zhruba od května do srpna, nemají pro tvorbu zásob podzemních vod podstatný význam. „Výjimkou mohou být extrémní srážkové úhrny, které mohou doplnit zásoby podzemních vod i v období vegetační sezóny,“ říká Lenka Kozlová s tím, že současné častější srážky se v krátkém časovém horizontu převážně projeví v mělkých půdních vrstvách, které slouží maximálně k dotaci mělkých domovních studní, s jejichž vysycháním bojují podle Jiřího Hakla například na Kokořínsku. „V této oblasti je celkově trend, že zaklesává hladina podzemní vody. Tam, kde lidé měli před několika lety ve studnách vodu, už ji nemají,“ říká Jiří Hakl.

Obyvatelé Mělnicka jsou tedy stále nejzávislejší na zásobování pitnou vodou z jímacích území Liběchovka, Stříbrník u Vojtěchova a z nejvýznamnějšího jímacího území Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí. „Je však možné v nouzových případech dopravovat na Mělnicko vodu i z úpravny vody Klíčava a z pražské vodohospodářské soustavy,“ dodává Lenka Kozlová.

Ředitel Vodáren Kladno Mělník (VKM) Josef Živnůstek dále potvrdil, že ve spolupráci se Středočeskými vodárnami byla zpracována Studie využitelnosti vodních zdrojů v oblasti Kladno - Mělník, která se nyní rozpracovává. „Jednáme s Ministerstvem zemědělství, Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR,“ říká ředitel. VKM se navíc prý podílí i na dalších projektech.

Podle Lenky Kozlové zatím množství čerpané podzemní vody odpovídá povoleným limitům a kapacita vrtů je využívána podle potřeby vody. „Současně ale platí, že vody určitě nemáme nadbytek a bez včasného řešení bychom brzy řešili nedostatek pitné vody,“ uzavírá tisková mluvčí.