Rodinné centrum Všetaty – Přívory pro ně totiž v době od 7. do 10. července chystá ve spolupráci s Natálií a Šimonem Hrozinkovými příměstský tábor.

Zaměřený bude na anglický jazyk a přírodovědu, děti na něm čeká dopolední tvoření, hry a písničky v angličtině. Na to pak navážou výpravy do okolní přírody i jednoduché vědecké pokusy, malí táborníci budou například pozorovat ptáky, chytat čolky nebo si vyrobí raketu.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese natalie.hrozinkova@gmail.com nebo na čísle 733 579 654.