Setkání v historickém centru města neslo přímo název Mělnický den dětí s integrovaným záchranným systémem. Všechny jeho složky předvedly malým návštěvníkům svou práci i techniku.

Akce se účastnilo také Regionální muzeum Mělník v čele se svým maskotem kocourem Švarcíkem, zapojil se i domov seniorů, který připravil dětem zajímavý program.