Jaký přístup mají v dnešní době děti ke skautu?
Mladší členové začínají chodit do skauta většinou proto, že zde mají kamarády a je to pro ně vyplnění volného času. Záleží tedy hodně na vedoucích, aby tyto děti zaujali svým přístupem a vtáhli je do programu, což se podle mého názoru daří. Starší členové okolo patnácti let pak přicházejí nejen se zájmem o přírodu, ale chtějí také zažít dobrodružství nebo hledají kamarády do nepohody. V neposlední řadě touží poznat sami sebe a své síly v různých situacích.

Má na činnost skautů vliv dnešní digitální doba?
Myslím si, že nemá. Děti mají zakázáno používat mobily, tablety a jinou elektroniku během schůzek i na táborech, aby je to nerušilo od programu. A všichni tuto podmínku akceptují.

Zůstávají odrostlí skauti ve středisku jako vedoucí?
Bohužel, téměř nikdy. Od vedoucích dětí se totiž vyžaduje pravidelná docházka na družinové schůzky jednou týdně v přesně stanovenou dobu, což je dost těžké skloubit se zaměstnáním nebo studiem na vysoké škole. Ale máme u nás pár odrostlých skautů, kteří nám pravidelně pomáhají s přípravou letních táborů.

Proč je podle vás důležité, aby se děti zapojovaly do výchovných hnutí?
Skautská organizace se zaměřuje na hodnotovou a sociální výchovu, stejně jako na všestranný rozvoj osobnosti. V oddílech na táborech se nám daří skloubit do družin děti všech věkových kategorií i různého pohlaví s úmyslem, aby pracovaly jako jeden tým. Děti tak nacházejí nejen vztah k přírodě, ale zároveň i získávají úctu jeden ke druhému.