Se stavem dětských hřišť v Mělníku je nespokojena většina rodičů. Vyplývá to z výsledků dotazníkového šetření, které provedlo rodinné centrum Kašpárek.

Lidé mají nejčastější výhrady k nečistotě a zastaralému, tedy nebezpečnému vybavení, i k chybějícímu oplocení. To nahrává vandalům, podle rodičů nejčastěji teenagerům, kteří se tam můžou kdykoli bez obav vyřádit.

„Je to hrozné. Vždycky když jdeme na hřiště, nejdřív musím zkontrolovat pískoviště a prolézačky, jestli tam dceru vůbec můžu pustit, Většinou nejdříve uklidím haldu odpadků,“ řekla jedna z maminek.

Děti si hrají mezi nedopalky a výkaly

Ani chovatelé zřejmě nevědí, že jejich psi nemají na hřištích co dělat. Výkaly jsou všude, stejně jako nedopalky cigaret. A o tom, že se tam děti mohou vážně zranit od střepů nebo infikovaných injekčních stříkaček, není pochyb. I s touto hrozbou se už mnozí rodiče v Mělníku setkali.

Pracovníci Kašpárku dostali od vedení města slib, že se problémem začne zabývat. Potvrdil to místostarosta Zdeněk Koudelka. „S problémem v nejbližší době seznámím radní,“ řekl na konci minulého týdne.

V dotaznících se většina rodičů shodla, že postrádají dětské hřiště v centru města. Nejlepším místem by podle nich byl park Na Aušperku.

Rodiče přivítají hřiště v centru města

„Místo je dostupné pro každého a nachází se na pozemku města v blízkosti sídla strážníků,“ argumentují rodiče. Navíc je tam na dosah slušné sociální zázemí, kam mohou jít s dětmi na záchod nebo si umýt ruce.

Zatím se ale jedná jen o nápad. „Zda budeme budovat nová hřiště, to je věc politického rozhodnutí, ať už rady nebo zastupitelstva,“ vysvětlil Koudelka. „Město teď v polovině roku už nemá příliš mnoho peněz, aby vymýšlelo nové investiční akce, je ale možné, že by záměr mohl být zařazen do rozpočtu v příštích letech,“ dodal místostarosta.

Členky rodinného centra Kašpárek začaly s dotazníkovým šetřením na začátku letošního roku a vysledky vyhodnotily na konci dubna. Podle Zuzany Nové z Kašpárku byl podnětem pro anketu nárůst nespokojených rodičů. „Stále častěji si maminky stěžovaly na stav dětských hřišť, tak jsme se rozhodli je zmapovat a domluvit se s městem, zda by bylo možné jejich stav zlepšit,“ vysvětlila Nová.

Dotazník během čtyř měsíců vyplnilo přes sto dvacet rodičů. Z šetření dále vyplynulo, že lidem na hřištích chybí také lavičky, uzavíratelné odpadkové koše nebo mobilní toalety. Přáli by si i kontrolu hřišť pomocí kamer nebo častějších hlídek strážníků. A navrhují rozdávat pokuty za nedodržování provozního řádu.

Nespokojení rodiče se mohou obracet na městskou policii nebo na pracovníky technických služeb.
Problematikou hřišť se budeme i nadále zabývat.

Tři otázky pro Oldřicha Schindlera, ředitele mělnických technických služeb

Jak často jezdí pracovníci technických služeb uklízet dětská hřiště?
Jezdíme tam uklízet průběžně. Problémem ve městě jsou ale vandalové a teenageři, kteří tam dělají nepořádek. Když se večer pojedete podívat na hřiště, tak je uvidíte, jak tam kouří, odhazují nedopalky a odpadky. Naši lidé, kteří se věnují úklidu, průběžně projíždějí město a uklízejí i dětská hřiště. Připouštím, že na hřištích mohl být po zimě větší nepořádek, my jsme zahájili intenzivní úklid, ale soustředili jsme se především na město, které bylo po zimě hodně zanedbané.

Kontrolujete při úklidu také stav herních prvků a v případě jejich poškození je hned opravíte?
Ano, je to přesně tak.

Mohou se přímo na vás obrátit rodiče, kteří objeví na hřišti závady nebo jsou nespokojeni s úklidem?
Určitě, spolupráci samozřejmě přivítáme, protože nemůžeme být všude. Máme zkušenost, že jeden den prvky opravíme a druhý den je to opět rozbité. Takže pokud lidé zjistí, že je na hřištích nepořádek nebo že je tam něco rozbitého, budeme rádi, když nás o tom budou informovat.