Za uzavření hřišť to radnice schytala především na sociálních sítích. „Právě v tento čas děti tráví u počítačů a televizí nejvíce času a přesto je jim zakázáno z rozhodnutí starosty navštěvovat mělnická dětská hřiště alespoň na chvilku,“ napsal například Kateřina Pospíšilová.

A dostalo se jí podpory i od dalších. „Ani Praha nemá hřiště zakázaná, nechápu mělnické opatrné opatření,“ rozzlobila se Jana Mácsodiová Podšerová.

Jiní se nevydávali až do hlavního města a vystačili si s příkladem z Mělnicka. „Neratovice také nemají zákaz. Mělník je stát ve státě,“ přisadila si Klára Kvasná, která děti vozila k babičce do Neratovic, kde si mohly na dětském hřišti hrát beztrestně.

Zatímco děti se hřištím vyhýbaly, vandaly zákazové pásky nedoradily. Opuštěným herním prvkům dali co proto. Město v době uzavření hřišť nechalo například vybudovat nové herní prvky na Chloumku. „Spousta návštěvníků si při svých procházkách chloumeckým lesem jistě v posledních dnech všimla, že se zde něco nového pro naše nejmenší chystá. Prosíme tímto děti i jejich rodiče a prarodiče, aby respektovali výstražné pásky a zatím nepoužívali čerstvě instalované herní prvky,“ apelovalo město.

Marně. Jen o pár dní později museli novinku opravovat. „V minulém týdnu jsme vás žádali o respektování výstražných pásek a nepoužívání nově instalovaných herních prvků u chloumeckého lesa v ulici Lesní, bohužel došlo k jejich opětovnému vyvrácení.“

A zatímco zavření hřišť mělničtí kritizovali, nad zničenými herními prvky se přidali na stranu radnice a jejich apel.

V Mělníku je šest veřejných dětských hřišť, některá z nich jsou spojena i s veřejnými sportovišti, respektive asfaltovými plochami vhodnými na míčové sporty. Ty po nařízení vlády opět mohou lidé používat, kabinet totiž povolil možnost volného pohybu za účelem sportování. Stále však platí,že je dovolena hra maximálně dvou hráčů, pokud to nejsou členové jedné domácnosti.